GSM OPERATÖRLERİ BAZ İSTASYONLARI İÇİN ÖZEL
FARADAY TRİSTÖR KONTROLLÜ REAKTÖR REAKTİF KOMPANZATÖR (TCRR)

 • TCRR (Tristör Kontrollü Reaktör Reaktif Kompanzatör) metoduyla yapılan reaktif enerji kompanzasyon sistemleri, elektromekanik kompanzasyon sistemlerine göre reaktif enerji değişimlerine 100 ms ‘lik bir hızla cevap verir. Elektromekanik kompanzasyon
  sistemlerinde kademeli reaktif enerji bankaları bulunmaktadır. Bunlar kondansatörlerle bobinlerden oluşurlar. Sistemin ihtiyacına
  göre en uygun reaktif enerji blokları kontaktörler tarafından devreye alınarak reaktif enerji kompanzasyonu yapılır. Sistemin
  çözünürlüğü kademe sayımız ve reaktif enerji bankaları arasındaki farkla bağıntılı olduğundan, artık reaktif enerji açığa çıkar.
  Örnek olarak 13 k VAR reaktif enerjiye ihtiyacımız olduğunu düşünürsek kademe yapımız 5-10-10-20-…n olarak planlanmışsa
  kompanze rölesi bu değere en yakın olan 10 k VAR ‘lık ve 5 k VAR‘lık reaktif enerji bankasını devreye alır. 2 k VAR ‘lık bir reaktif
  artık açığa çıkar. TCRR Kompanzasyonda açığa çıkan bu reaktif artık, tristörlü faz açısı ayarlanabilen bir sürücü ile bobin üzerinde
  faz açısı değiştirilerekten ihtiyacınız kadar, artık reaktif enerjiyi kontrol edebilmemize olanak sağlar
 • TCR R reaktif enerji kompanzasyon sistemlerini O.G. ve A.G. enerji şalt sistemlerinde tamamen kendi üretimimiz olan ürünlerle
  yapmaktayız
 • Baz istasyonlarında kullanılan elektronik ekipmanların yoğunluğundan ötürü anlık değişken kapasitif reaktif enerji açığa çıkmaktadır. Telekom sektörüne özel olarak dizayn edilmiş olan ürünümüz bu reaktif enerjiyi 100 k SAMP/s ‘lik örnekleme hızıyla 21 farklı
  enerji parametresinin DSP’de hesaplamasını yapıp enerjinin düzenlenmesi için gerekli olan hesaplamaları yaparaktan 100 ms
  çözünürlükte nokta atışı reaktif enerjiyi binde bir hassasiyetle kompanze eder
 • Cihazın kullanıcı tarafından analiz edilen enerji parametrelerinin ve cihaz durumunun uzaktan izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi için RS485 donanımı ile MODBUS haberleşme protokolü ile sistemimize eklenmiştir
 • Cihazımız da kullanılan ekipmanlar+120° ile – 40° sıcaklık renci arasında çalışan komponentlerle dizayn edilmiştir. Pano sıcaklığını belli bir sıcaklık değerinde iklimlendirebilmek için termostat, fan filtreli mini freecooling panoda tesis edilmiştir
 • Sahaların kırsalda ve yüksek kesimlerde bulunması dolayısıyla ürünler yıldırım koruma parafudrleri ile dizayn
 • Sahada montaj yapacak personelin elektrik montajını kolay ve hatasız bir şekilde gerçekleştirebilmesi için baz istasyonu ile
  dağıtım panosu arasına seri olarak 8 adet klemensle kolayca montaj yapılabilme imkanı